A

Availability (Tilgjengelighet)

ABL

Allokert basislinje (Allocated Baseline)

ACMP

Allied Configuration Management Publication (NATO-standard for CM)

AFM

FO/Avdeling for Felles Materielltjeneste

AMK

Ammunisjonskontrollen

AMSYS

EDB-system for ammunisjonsadministrasjon ved HFK-AMK

AP

Arbeidspakke

APS

Arbeidspakkestruktur

ARF

Anskaffelsesreglement for Forsvaret.

 

BCS

Baseline Comparison System (Referansesystem)

BITE

Built In Test Equipment (Selvtest og diagnostisering)

BM

Balansert Målstyring

BOM

Bill Of Materials (Materiell-liste)

 

CA

Configuration Audit (Konfigurasjonsrevisjon)

CAGE

Commercial and Government Entity (Kode for leverandører og enheter i Forsvaret)

CALS

Continous Acquisition and Life-time Support (tidligere benevnt Computer-aided Acquisition and Logistics Support). I enkelte miljøer utdypes akkronymet med Commerce At Light Speed.

CBS

Cost Breakdown Structure (Kostnadsnedbrytningsstruktur)

CC

Configuration Control (Konfigurasjonskontroll)

CCB

Configuration Control Board (Konfigurasjonskontrollråd)

CDR

Critical Design Review(Verifikasjon av design opp mot spesifikasjoner)

CDRL

Contract Data Requirement List (Kontraktuell kravliste for data)

CI

Configuration Item (Konfigurasjonsenhet)

CID

Configuration Identification (Konfigurasjonsidentifikasjon)

CITIS

Contractor Integrated Technical Information Services

CLIN

Contract Line Item serial Number

CM

Configuration management. Se konfigurasjonsstyring.

CMP

Configuration Management Plan (Konfigurasjonsstyringsplan)

CNAD

Conference of National Armaments Directors

COTS

Commercial Off The Shelf (Hyllevare)

CPL

Configuration Management Planning (Konfigurasjonsstyringsplanlegging)

CPM

Critical path method.

CSA

Configuration Status Accounting (Konfigurasjonsstatusregistrering og -rapportering)

CSCI

Computer Software Configuration Item

CSDB

Common Source Database

CTEMP

Contract Test and Evaluation Master Plan

CWBS

Contract Work Breakdown Structure

 

DE

Definisjonsfase

DI

Development Items

DID

Data Item Description

DIVCM

Diverse CM (i prosedyrenavn)

DODAAC

Department of Defense Agency Aquisition Code

DP

Discardable Part

DPL

Delprosjektleder

DR

Driftsfase

DRACAS

Data Reporting Analysis and Corrective Action System

DTD

Dokument type definisjon (Document Type Definition)

DU

Discardable Unit

D&V

Drift og vedlikehold.

 

EBA

Eiendom, bygg og anlegg

EDC

Estimated Date of Completion.

EBA

Eiendom, bygg og anlegg

ECO

Engineering Change Order (Endringsordre)

ECP

Engineering Change Proposal (Endringssøknad)

ECR

Engineering Change Request (Endringsforslag)

EDI

Electronic Data Interchange

EMC

Electromagnetic Compatibility (Elektromagnetisk kompatibilitet)

 

 

 

 


FB

Forsvarsbygg

FBL

Functional Baseline (Funksjonell basislinje)

FCA

Functional Configuration Audit (Funksjonell konfigurasjonsrevisjon)

FCD

Functional Configuration Documentation (Funksjonell konfigurasjonsdokumentasjon)

FD

Forsvarsdepartementet

FELREG

Felles register for grunnlagsdata (EDB-system)

FFI

Forsvarets forskningsinstitutt

FG

Force Goals, NATO-terminologi for styrkemål

FID

Forsvarets investeringsdatabase

FIS

Forsvarets EDB-baserte informasjonssystem.

FL

Fremskaffelsesløsning

FLO

Forsvarets logistikkorganisasjon

FMECA

Failure Mode Effect and Criticality Analysis (Feiltype effekt og kritikalitets analyse)

FMF

Forum for materielle fremskaffelser

FMIN

Forsvarsministeren

FMO

Forsvarets militære organisasjon. De organisasjonsenheter som er underlagt FSJ

FMS

Foreign Military Sales (Salgsmåte for militært utstyr fra USA)

FMV

Försvarets Materiellverk, tilsvarer FLO

FOHK

Fellesoperativt Hovedkvarter

FQR

Formal Qualification Review

FRACAS

Failure Reporting, Analysing and Corrective Action System

FRB

Failure Review Board

FS

Forsvarets Standard

FSC

Federal Supply Classification Code

FSCM

Federal Supply Code for Manufacturers

FSJ

Forsvarssjefen

FW

Firmware (Fastprogrammert dataelement)

 

G173x

Gjennomføringskostnader, kap 173x, post 01 og 11

G1760

Gjennomføringskostnader kap 1760, post 01 og 11

GFM

Generalfelttøymester

GFS

Gjennomførbarhetsstudie.

GI

Generalinspektør

GO

Gjennomføringsoppdrag

 

HS

Horisontal samhandel

 

HW

Hardware (Teknisk utrustning/maskinutrustning for EDB)

 

HWCI

Hardware Configuration Item

 

ICD

Interface Control Documentation (Grensesnittsdokumentasjon)

 

ICWG

Interface Control Working Group (Grensesnittsstyringsgruppe)

 

IETM

Interaktiv Elektronisk Teknisk Manual

 

 

IETP

Interaktive Elektroniske Tekniske Publikasjoner

 

ILS

Integrated Logistic Support (Integrert logistikkstøtte)

 

ILSM

Integrated Logistic Support Manager (ILS-Leder)

 

ILSP

Integrated Logistic Support Plan (ILS-Plan)

 

IP

Initial Provisioning (Fastsettelse av førstegangs reservedelsopplegg)

 

IPC

Illustrated Parts Catalogue

 

ISAM

Integrert samarbeid

 

ISD

In-Service Date

 

ISO

International Standardisation Organisation (Internasjonal standardiseringsorganisasjon)

 

ISSP

Integrated Supply Support Procedures

 

ITT

Invitation to Tender (Forespørsel om tilbud)

 

IVB

Iverksettingsbrev (FD)

 

K44/47/48

Kostnadsramme EBA-investeringer post 44, 47, og 48

K45

Kostnadsramme materiellinvesteringer post 45

KD

Kravdokument.

KL

Konseptuell løsning

KO

Konseptfase

KOP

Krigsoppsettingsplan

 

LCC

Life Cycle Cost (Levetidskostnader)

LORA

Level Of Repair Analysis (Analyse av vedlikeholdsnivå)

LRU

Line Replaceable Unit

LSA

Logistic Support Analysis (Logistikkstøtteanalyse)

LSAP

Logistic Support Analysis Plan (Plan for logistikkstøtteanalyse)

LSAR

Logistic Support Analysis Record (LSAR, Database for Logistikkstøtteanalyse)

LSC

Life Support Cost

LSP

Logistic Support Plan (Plan for logistikkstøtteanalyse )

 

M

Maintainability (Vedlikeholdsvennlighet)

MA

Materialadministrasjon

MAMDT

Mean Active Maintenance Down Time (også betegnet M)

MBK

Materiellberedskapskontroll

MD

Målsettningsdokument (PRINSIX-betegnelse)

MDT

Mean Down Time

MDTS

Mean extra Down Time due to Supportability

MIK

Materiellidentifikasjonskode

MIL-HDBK

Military Handbook

MIL-STD

Military Standard (Militær standard, fra USA)

MK45

Målkostnad materiellinvesteringer post 45. Målkostnad fordeles til FLO og nyttes som grunnlag for rapportering. MK45 = K45 - UA45

MMI

Man Machine Interface

MOD

Ministry of Defence

MoE

Measure of Effectiveness (Operasjonelle ytelsesmål, OPUS)

MRB

Material Review Board (Lokalt endrings- og avviksråd)

MRI

Mål- og resultatindikator

MSI

Maintenance Significant Item

MTBF

Mean Time Between Failure

MTO

Materiellteknisk ordre (Endringsordre)

MTTF

Mean Time To Failure

MTTR

Mean Time To Repair

MWO

Material Work Order

 

NAMSA

NATO Maintenance and Supply Agency

NATO

North Atlantic Treaty Organization (Den nordatlantiske forsvarspakt)

NDI

None Development Items

NDLO

Norwegian Defence Logistics Organisation. Engelsk betegnelse på FLO.

NIIN

NATO Item Identification Number

NOB

Number Of Backorders (Restordre)

NOR

Not Operational Ready (Ikke-driftsklart materiell)

NSCM

NATO Supply Code for Manufacturers

NSN

NATO Stock Number

NSN

National Stock Number

 

OBL

Operational Baseline (Operativ basislinje)

OFL

Oppdrag om utarbeidelse av Fremskaffelsesløsning

OKL

Oppdrag om utarbeidelse av Konseptuell Løsning

​OPEVAL Operativ evaluering

OPUS

Logistic Support and Spares Optimisation (EDB-verktøy/Programvare) OPUS10

​OP&T Operational test and evaluation

OV

Overføringsfase

 

PBL

Produktbasislinje (Product Baseline)

PCA

Physical Configuration Audit (Fysisk konfigurasjonsrevisjon)

PCD

Product Configuration Documentation (Produkt konfigurasjonsdokumentasjon)

PDR

Preliminary Design Review

PERT

Programme, Evaluation and Review Technique

PHS&T

Packaging, Handling, Storage & Transportation (Pakking, forsendelse og preservering)

PK

Prosjektkoordinator

PL

Prosjektleder

PM

Prosjektmedarbeider

PNS

Prosjektnedbrytningsstruktur

PRR

Production Readiness Review

PSP

Primary Spare Part

 

QA

Quality Assurance (Kvalitetssikring)

 

R

Reliability (Pålitelighet)

R&M

Reliabiliy & Maintainability (Pålitelighet & Vedlikeholdsvennlighet, se RAM)

RAM

Reliability, Availability, Maintainability (Pålitelighet, Tilgjengelighet, Vedlikeholdsvennlighet, R&M)

RAMS

Reliability, Availability, Maintainability, Supportability (Pålitelighet, Tilgjengelighet, Vedlikeholdsvennlighet, Logistikkstøtte-evne/vennlighet)

RCIL

Reliability Critical Item List

RCM

Reliability Centred Maintenance (Pålitelighetsbasert vedlikehold)

RFD

Request For Deviation (Avvikssøknad)

RFI

Request for Information (Anmodning om informasjon, markedsundersøkelse)

RFP

Request for Proposal (Forespørsel om tilbud)

RFW

Request For Waiver (Avvikssøknad)

RKR

Resultat- og kontrollrapport. Kvartalsvis rapport til FD iht oppdrag gitt i IVB.

RMPP

Risk Management Program Plan

ROS

Risk Of Shortage (Mangelsannsynlighet)

RSPL

Recommended Spare Part List

 

​SA ​​Systemansvarlig

SAF

System- og artikkelforvaltning

​SAT System acceptance test

SBS

System Breakdown Structure (Materiellstruktur)

SDR

System Design Review

SE

Systems Engineering

SEMP

System Engineering Management Plan

SGML

Standard Generalized Markup Language

SOW

Statement of Work (Statement of Work)

SRR

System Requirement Review

SRU

Shop Replaceable Unit

SSDD

System/Segment Design Document/Description (Utviklingsspesifikasjon)

SSP

Secondary Spare Part

SSR

Software Specification Review

SSS

System/Segment Specification (Funksjonell kravspesifikasjon)

STANAG

Standardisation Agreement (NATO-standard)

ST MELD

Stortingsmelding

ST PRP

Stortingsproposisjon

SW

Software (Programvare)

 

 

 

TAT
Turn Around Time (Omløpstid)
TFF
Tjenestereglement for Forsvaret
TH
Teknisk håndbok
TISAM
Tidlig samarbeid med industrien
TOØM
Taktisk, organisatorisk og økonomisk målsetting (gammel PRINSIX-betegnelse, tilsvarer MD)
 
TP
 
Totalt planbeløp, TP = K45 + K44/47/48 + G1760 + G173x
 
TRR
 Test Readiness Review
TTØK
Taktisk, teknisk og økonomisk kravformulering (gammel PRINSIX - betegnelse, tilsvarer KD nr 2)
TØM
 
Teknisk og økonomisk mulighetsanalyse
 

 

 

UA45

Usikkerhetsavsetning post 45. Del av kostnadsrammen som normalt ikke fordeles til FLO.

UFL

Usignert Fremskaffelsesløsning

UT

Utviklingsfase

 

 

 

VFS

Vedlikeholds- og forsyningsstudie (definert i PRINSIX)

VP

Virksomhetsplan.

 

 

 

WBS

Work Breakdown Structure (Arbeidsnedbrytningsstruktur)

WT

Waiting Time (Logistikk ventetid)

 

 

 
 

 

 

 ​