PRINSIX prosjektmodell 
Velkommen til PRINSIX-sidene
 
På disse sidene vil du finne informasjon, veiledning og dokumentmaler i hvordan Forsvaret gjennomfører sine investeringer. Dersom du trenger å øke din kompetanse innenfor prosjektarbeid, kan du gå til utdanningsiden og lese om utdanningsmuligheter og melde deg på aktuelle kurs.  
  
 
Prinsix-sidene omfatter også det overordnete rammeverket som standardiserer hvordan materiellinvesteringer skal planlegges og gjennomføres i Forsvarssektoren. Prinsix utgis ikke lenger i bokform, men er nå tilgjengelig som et interaktivt rammeverk på disse sidene. På lik linje med enhver standard må bruken av Prinsix tilpasses gitte rammebetingelser, systemet som anskaffes, økonomi og hjelpemidler som er tilgjengelig, samt organisasjonen som gjennomfører prosjektet. 
 
Prinsix rammeverk forvaltes av Forsvarsdepartementet i samarbeid med Forsvaret, og endringer av Prinsix behandles av Prinsix endringsråd. Prinsix endringsråd består av representanter fra FD, FST, grenstaber, Cyberforsvaret, FLO, KKIS og FB. Dersom det er noe du lurer på knyttet til Prinsix eller investeringer generelt, og som du ikke finner svar på her, ta kontakt med oss via våre kontaktsider.